Platební údaje a brána rychlé platby

350 Kč zaplatí jeden program dětem jedné třídy

ČESKO: 52523663 / 2010  Var. symbol: 7

SLOVENSKO (IBAN):  SK21 8330 0000 0000 5252 3663