Staňte se hrdiny, kteří podporují duševní zdraví dětí a mládeže.

V dnešní uspěchané době, často zapomínáme na to nejcennější – na naše děti a vytváření prostoru pro budování hlubšího vztahu. K tomuto uvědomění pomáhají i lektoři Školy pro život. Přicházejí na školy s různými tématy, které dětem pomáhají k otevřenosti, sdílení, soustředěné pozornosti a tak pomáhají vybavit děti do života, protože tam se učí používat, to co se naučili ve škole. Přidejte se k 177 hrdinům (dárcům) kteří projekt Školy pro život podporují a tak podpoříte duševní zdraví dnešní mládeže. Děkujeme.

Odborníci i mládež se shodují, že děti nejvíc potřebují:
  • Soustředěnou pozornost
  • Společné prožitky
  • Bezpodmínečné přijetí
Lektoři přicházejí s lekcemi, které:
  • Pomáhají překonávat životní překážky-formují hodnoty
  • Povzbuzují vnímání vlastní sebehodnoty
  • Učí pojmenovávat a ovládat své emoce

Výsledky Školy pro Život

Lektoři lektorovali ve školním roce 2022/23 – 1021 hodin programů duchovního dědictví, tím oslovili  22 271 žáků na ZŠ a SŠ.  

Prací klubech a mimoškolních aktivitách se věnovali studentům v celkem 2611 hodinách. 

Lektoři Školy pro Život a spolupracujících organizací pracují na 17 % škol z celkového počtu základních a středních škol v ČR (s 934 z celkem 5 490 škol). Tato práce měla dopad na celkem 9 % všech žáků  ZŠ a SŠ v České republice (118 520 žáků).

Dopad na životy dětí a mládež můžete shlédnout ve video příbězích.

 

Přehrát video
Přehrát video
Přehrát video
Lektor Vladimír Vácha
Přehrát video

Vedoucí lektorské práce

Trénujeme a připravujeme děti na realitu života v bezpečných situacích a podmínkách pomocí interaktivních her, modelových situací a diskuzí. Žáci docházejí společně ke správným rozhodnutím, které jsou založené na morálních a etických hodnotách. To vše dětem slouží k tomu, aby se uměly rozhodovat moudře v rizikových chvílích, které je v životě mohou potkat.

Denisa Mouchová
Vedoucí lektorské práce Školy pro Život

Lektoři

Lektoři na konferenci 2022 v Immanueli

Lektoři čelí téměř každý den drtivé přesile žáků ve školách, aby jim přinesli dobré životní hodnoty. Je vidět, že své povolání berou s úsměvem, že je baví a nacházejí v něm hluboký smysl. Každoročně se společně vzdělávají na lektorské konferenci, kde si vzájemně pomáhají, učí a předávají své lektorské zkušenosti.

Škola pro Život financuje práci lektorů, kteří navštěvují školy se vzdělávacími programy na různá témata.

Často kladené otázky

Máte nějaké nezodpovězené otázky, které Vám brání projekt podpořit? Projděte si často kladené otázky a pokud v nich nenajdete odpovědi, napište nám svůj dotaz na e-mail dmouchova@kam.cz.

  1. U vzdělávacích programů, které MŠMT finančně podporuje, jsou organizace placené z rozpočtu školy. Nicméně ne každá škola si může z různých důvodů dovolit hradit 100 % ceny, kterou si organizace za svou práci účtuje. Aby se tedy uskutečnilo na školách, co nejvíce lekcí a vzdělávání mládeže probíhalo v co největším počtu, je velká část provedených lekcí dotována dárci skrze organizaci Křesťanskou akademii mladých, z.s. (dále jen “KAM”). Školám je účtována pouze částečná cena. Dotace KAM činí 30 – 60 % dle situace v dané škole.
  2. Vzdělávací programy, které jsou zaměřené na morální výchovu a předávání dobrých životních hodnot, se dotace státu vůbec nevztahují. Tyto lekce jsou KAM dotovány 100 % částky. Tyto programy jsou zároveň pro děti a mládež stěžejní, jelikož jim pomáhají zaujmout správné životní postoje, které je budou doprovázet po celý zbytek života.

KAM, který zastřešuje tuto činnost, funguje již od roku 1997 a má bohatou historii. Podílel se na množství projektů, díky kterým získal cenné zkušenosti.

Vzdělávací organizace, které zaštiťují lektory jsou certifikovaní poskytovatelé programů primární prevence rizikového chování pod NÚV (Národní ústav pro vzdělávání), více info na webu http://www.nuv.cz/.

Vedoucí lektorské práce KAM, který má na starosti výstupy práce lektorů, jezdí v určitém intervalu na reálné lekce lektorů do škol, na tzv. náslech. Hodnotí práci lektora a dává mu zpětnou vazbu.

Sami školy hodnotí lektorskou činnost a dávají zpětnou vazbu organizacím, u kterých je zaměstnán.

Jako dárce od nás budete dostávat informace do e-mailu o výsledcích projektu, do kterého investujete své prostředky.

Odběr novinek

Chcete sledovat projekt Škola pro Život a dostávat novinky? Staňte se naším fanouškem na sítích nebo se přidejte k odběru novinek e-mailem.